AVG & Disclaimer

AVG

 

Privacy

 

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy essentieel is. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacy statement opgesteld.

 

Uw gegevens

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. U heeft bij ons een eigen dossier waarvan de gegevens verder met niemand gedeeld worden.

 

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

 

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie.

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•Uw naam, adres en woonplaats

•uw geboortedatum

•de datum van de behandeling

•een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’

•de kosten van het consult

 

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

 

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

 

Zorg

 

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Het kan voorkomen dat wij u moeten doorverwijzen naar een andere zorgverlener die geen deel uitmaakt van onze praktijk. In dat geval kan het nodig zijn om uw gegevens uit te wisselen deze zorgverlener. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

 

Mail

 

Alle mails die u aan ons verstuurd worden opgeslagen en 3 maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg. Na deze 3 maanden worden deze mails definitief verwijderd.

 

 

 

 Disclaimer

 

 

De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld. De website met haar onderdelen is eigendom van Bert boers. Het is niet toegestaan om de site of gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor niet commercieel gebruik is geen toestemming nodig.

De informatie op de site wordt geregeld aangepast.

 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist zijn. Hiervoor kan Bert Boers niet verantwoordelijke worden gesteld.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Ik ben derhalve niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website worden verzonden of anderszins openbaar worden gemaakt.

 

Bert Boers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarin getoonde informatie.